sobota, 8 października 2016

Środa Śląska - historia

Źródła do dziejów Środy Śląskiej 1201-1975
Dolnośląskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne, Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Muzeum Rzemiosł Drzewnych w Środzie Śląskiej, 1986

Książka Rościsława Żerelika opisuje dokumenty źródłowe historii miasta przechowywane w archiwum we Wrocławiu i Legnicy. Materiał wzbogacono o liczne skany map i planów. Szczególnie cenne archiwalia dotyczą okresu powojennego Środy Śląskiej.

Część I odnosi się do źródeł z lat 1201-1945. Charakteryzuje dokumenty pergaminowe i papierowe, kopiarze, akta kancelaryjne, mapy i plany, dokumentację techniczną, ikonografię oraz pieczęcie. Szczególnie wartościowe są fotografie tych zbiorów.

Część II to głównie opis źródeł z lat 1945-1975.


Opracowanie redakcyjne i projekt okładki: Tomasz Łapiński.
Zdjęcia: Krzysztof Winnicki, Krzysztof Synal