czwartek, 20 sierpnia 2020

Średzka OdNowa

Tekst, mapy,tabele: Zespół ds. opracowania Programu Rewitalizacji dla Gminy Środa Śląska na lata 2016-2022 Zdjęcia: Urząd Miejski w Środzie Śląskiej, Fundacja Sendzimira Szata graficzna, skład i druk: DOMAART Tomasz Domaradzki 

Broszura przedstawia informacje czym jest rewitalizacja, czym jest program, etapy, cele i kierunki działań, obszary na teranie gminy Środa Śląska.