niedziela, 28 stycznia 2024

Środa Śląska w średniowieczu - początki i struktura miasta

 

   Grzegorz Borowski, Środa Śląska w średniowieczu - początki i struktura miasta, Środa Śląska, 2019.    Kolejna już pozycja wydana przez Grzegorza Borowskiego, nieżyjącego dyrektora Muzeum Regionalnego w Środzie Śląskiej. Dana publikacja została opracowana przez autora w 2019 roku.

N    iniejsza książka opisuje początki miasta, powstałego w średniowieczu oraz jego historię. Publikacja ma charakter naukowy i opiera się między innymi na analizie najstarszych poziomów osadniczych czy też początkach i strukturze pierwotnego założenia urbanistycznego, a także wszelkich mapach obrazujących infrastrukturę Środy Śląskiej.

    Autor w swojej publikacji opisał badania archeologiczne prowadzone na terenie miasta. Pomysłodawca prezentowanego wydania opisał w swojej książce także interesujące źródła pisane, ikonograficzne, jak i również kartograficzne dotyczące Środy Śląskiej oraz obecny stan prawny średniowiecznych nieruchomości. 
utor przedstawił w niniejszym wydaniu także elementy zagospodarowania miasta, są to między innymi ratusz, urządzenia handlowe, czy np. kościoły i cmentarze.

    Cała książka ma charakter bardzo naukowy i doskonale przedstawia informacje dotyczące miasta Środa Śląska, a więc z całą pewnością zainteresuje ona osoby zafascynowane historią średniowiecznej osady, a także jej początkami.